Hukum islam menjawab
Blog ini sengaja ditulis untuk memberikan pemahaman dan jawaban bagi umat islam, seputar persoalan-persoalan keagamaan yang tidak diketahui dalam kehidupan sehari-sehari.

Wednesday, April 4, 2012

Benarkah Suntik Membatalkan Puasa

Pertanyaan
Apakah benar jika bersuntik ke dokter itu dapat membatalkan puasa? Sebab tetangga saya banyak yang melakukannya.

Jawaban
Hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah sesuatu ke dalam tubuh (jauf), seperti mulut, hidung, telinga, dan semacamnya. Sedangkan dalam masalah suntikan, jarum suntik tidak melalui jalan-jalan tembus tersebut. Oleh karenanya, suntikan itu tidak dapat membatalkan puasa.

Lihat: Hasyiyah asy-Syarqawi/1/434; Mauhibah Dzi al-Fadhal/4/189; Busyra al-Karim/2/68


Sumber: Buletin Sidogiri

No comments:

Post a Comment